Våre slektssider

Leter etter røtter i Norge,Sverige,Danmark,Tyskland,England,USA og andre land som måtte dukke opp i vår leting

Vinger kirke, Hedmark

Vinger kirke i Hedmark er en kirke som kan kalles "hovedkirke" for vårt utgangspunkt fra gården Nor.

Velkommen!

For mange år siden trodde vi at det å samle slekten skulle være en kurant sak. Etterhvert som tiden gikk så vi at det måtte mye leting til og at andre slekter også kom til syne.

Disse sidene er derfor under stadig oppdatering selvom vi nå har kommet i mål med 7 generasjoner for de fleste i slekten Nord og Holsve som var hovedslektene vi startet med.

Vi har til nå samlet noen tusen navn som kan finnes her og håper du finner noe som også gjelder din slekt.

Om du finner feil eller mangler er vi også takknemlige for å få innspill slik at det blir så riktig som overhodet mulig. Om du har fotgrafier kan vi også legge dem inn i en .

Eksempler på anebok finner du her og anevifte

Mo kirke, Telemark

Mo kirke i Tokke i Telemark kan sies å være en annen av slektens "hovedkirker" siden Lars Olsen og Karen Torkildsdatter flyttet dit fra Vinger. Baran er døpt i denne kirken. Flere av barna flyttet til Holla hvor de fleste bosatte seg.