Leter du etter gravsteder?

Det finnes mange steder for å finne frem til gravsteder. Slekt og datas gravminnebase er en som er av god kvalitet. Arbeidet gjøres av frivillige medlemmer landet rundt. Det kan derfor være noen svakheter som for eksempel oppdateringer eller at gravstedet enten er under registrering eller at det ikke er avfotografert enda.

Ett annet sted som kan være et godt tillegg er ecclesia.no som er gravferdsetatenes egne nettsteder. Ikke alle er med på prosjektet, men det kan finnes mange gravsteder her, sortert etter kirkeverge. En liste over steder finnes her

Ett ganske nytt nettsted er Historisk Befolkningsregister et nettsted som gir deg tilgang til den historiske norske befolkning. Viktigste kilder er folketellinger og kirkebøker. Her knyttes sammen kilder for samme person og familie i en stort dugnad.

Lykke til i jakten på forfedrene!