Sandaker, gården vi har våre røtter.

Hilmar og Hilda Sandaker med barna. fv. Elvira, Inger, Mary og Hjørdis. Bak: Knut, Nils og Ottar.

Velkommen

På disse sidene vil du finne en del av familienes historie. Be om en brukerkonto og du vil få tilgang til det meste av det som er samlet gjennom mange år. Vi er ikke mest opptatt av å komme lengst mulig tilbake i tid, men heller å få mest mulig historie rundt de forskjellige personene,det gjenstår mye, men om du sender inn tips o.a. som du sitter på vil det etter hvert bli lagt ut på sidene. Det meste stammer fra Østlandet (Telemark, Akershus, Østfold og Hedmark. Isaksen er fra Senja i Troms, mens Edwards er fra Liverpool.) God lesing :-)

Aamdals verk, ca 1905,ukjent fotograf

Bildet viser litt av "verket" ved Åmdals verk Gruver hvor en annen gren har sine røtter.