Disse slektene er kanskje ikke av de mest spennende i norgeshistorien, men er vel verd å ta vare på for ettertiden.
Nord slekten kom opprinnelig fra Brandval ved Kongsvinger. Lars  Olavsson (senere skrevet Olsen) tok navnet Nord når han giftet seg med Karen Torkildsdatter fra gården Nor Østre utenfor Kongsvinger. Gården navn skal i flg O.Rygh ha sin opprinnelse i at den lå ved ett sted der to småelver møttes. De reiste fra Brandval rundt 1864. Lars jobbet senere blant annet på Ringerike før familien kom til Mo i Telemark. Lars jobbet da i gruvene på Skafså, først som tømrer, senere som stiger ( arbeidsleder). Det er nærliggende å tro at han var sjaktstiger med ansvar for tømmermannsarbeidet i gruva siden han opprinnelig var tømrer. Lars døde i 1894 av lungebetennelse. Karen bodde fortsatt i arbeiderboligene ved Skafså verk ved folketellingen i 1900, men i 1910 finner vi henne igjen på Aastøen, Hovin i Tinn der hun bor hos sin yngste sønn Olaf. Hun er da skrevet som Karn Nohr. 

Slekten Dørdal kjenner vi ikke så mye til, men vi har funnet at den kommer fra Dørdal i Bamble. Ved folketellingen 1900 finner vi at Anders Dørdal f. 1883 og de andre 10 barna bor hos faren på gården Dørdal. Faren, Nils Anton f. 1849 var  gårdbruker og selveier. Moren, Anne Pernille Olsdatter, døde i 1898. Det står også skrevet at faren var født på Skaatø Brygge. De dyrket korn og potet, og hadde både kjøkkenhage og frukthage.

Holsve er et navn som kom inn i familien rundt 1940 – 50 da flere av familien fant navnet på en liste utgitt i  februar 1940. Det er foreløpig ikke bekreftet hvem av barna som var den første til å ta navnet, men mange mener det var Arvid Johannes, f. 1929. 
Navnet var opprinnelig Johannessen etter Anders Marentius Johannessen f. på Begby, Borge (ved Fredrikstad) og hans hustru Marie Syvertine Elise f. Bakke som ble født på Moum som også var i Borge. De fikk elleve barn, så vi har enda ikke full oversikt over etterslekten 🙂

Sandaker er etter Hilmar Placinius Sandaker f. i Kråkstad og hustru Hilda Julie Sandaker (f. Hansdatter) Sandaker var navnet på en plass som ble ryddet på 1800-tallet. Familiehistorien forteller også at de fikk diplom fra Norges Vel for nybrottsarbeidet som ble gjort. Dette er ikke bekreftet, da Norges Vel ikke har noe sentralt register over mottagere av diplom.