Lynn er etterkommer etter den kjente «gammel-Isak» på Gammelsæter i Tranøy kommune på Senja. «Gammel-Isak» var en husmann som hadde en sterk rettferdighetssans. Noe som gjorde at han stadig var i klammeri med øvrigheta. Den mest kjente kampen var dne han hadde med prosten Holmboe. En kamp som ble beskrevet i boka Hvem skal havren binde av Kristian Kristiansen. En av annen av Isaks etterkommere er Hans Edward Isaksen som reiste til USA hvor han skrev navnet Isaccson. Han har skrevet sin livshistorie i ett hefte som ble funnet etter at hans datter Agnes døde i 1998. Heftet er kan lastes ned her både på engelsk og norsk. Også Bjarne Isaksen har skrevet sin historie i forbindelse med en konkurranse i NRK. Den vil etterhvert kunne leses her.