Siden vi som de fleste andre er ett par har vi også forskjellige hobbyer. Den ene har som sin store interesse hage og utvikling av noen mål inngjerdet areal. For å kunne dekke såpass store flater er det helt nødvendig med drivhus som vi har hatt i flere år. Når det første hadde gjort sin tjeneste fikk det nytt liv som en form for «lysthus» i en annen del av hagen. Det nye drivhuset er egenkonstruert og det eneste som er innkjøpt er betongen som danner gulvet. Resten er materialer som enten har vært brukt til andre ting eller er rester fra arbeid gjort på huset.